New York Magazine

 
 

Getting Home (Luo ye gui gen)
       
  Release Date: / /

Starring: Degang Guo, Tao Guo, Jun Hu, Fan Liu, Jinshan Liu

Director: Yang Zhang

Rating: (NR)
 
Advertiser
 
 
Genre
  Comedy
   
  Running Time
  110 min
   
  Distributor
  J-Bics
   
Official Website
Get Movie Showtimes and Tickets